Magasingränd 3

Fastigheten inrymmer idag ett antal lokaler och en bostadslägenhet. Här är planen att riva och bygga nytt så småningom.