Plangatan 25

Stora grönytor omger dessa två byggnader. Här påbörjas renovering av allmänna ytor och balkonger inom kort och taken ska bytas.